Eva Spang-Hanssen

Jeg er uddannet i oplevelsesorienteret og eksistentiel psykoterapi, neuroaffektiv terapi, emotionel fokuseret terapi og mindfulness.

Tilsammen giver metoderne mig mulighed for at relatere til dine tanker, følelser og sansninger og hjælpe dig til større indsigt. Dette ved hjælp af dialog, spørgsmål, observationer og enkle øvelser.

Jeg er også speciallæge og har arbejdet i hospitalsvæsenet siden 1991. De sidste mange år som overlæge med speciale i akut kirurgi.

Eva Spang-Hanssen, psykoterapeut M.P.F., speciallæge

I 2017 tog jeg uddannelsen til mindfulnesslærer på Aarhus universitet og året efter startede jeg på psykoterapeutisk institut (nu Skolen for oplevelsesorienteret og eksistentiel psykoterapi) hvor jeg afsluttede uddannelsen til psykoterapeut i oktober 2021.

Siden 2020 har jeg dedikeret al min tid til tiltag for mental trivsel.

Mennesker er forskellige og et forløb hos mig er altid ”skræddersyet” til den enkelte.